- +

Olga Sehnalová předsedala v Evropském parlamentu mládežnickému fóru EU-Čína


11.11.2011
Evropský parlament ve dnech 7. - 9. listopadu hostil již druhé letošní setkání Fóra politických skupin Evropské unie a Čínské lidové republiky . Fórum, kterého se od 2010 dvakrát ročně účastní čelní političtí představitelé obou stran, bylo tématicky zaměřeno na spolupráci mezi EU a Čínou s ohledem na strategické dokumenty, které obě strany v nedávné době prezentovaly - Evropskou strategii 2020 a 12. čínský pětiletý plán. Nedílnou součástí programu bylo i populární setkání mládeže, kterého se zúčastnilo velké množství studentů z různých koutů Evropy i čínských provincií. Jelikož je rok 2011 oficiálně pojmenován Rokem evropské a čínské mládeže , účastníci měli ideální příležitost nejen vyslechnout zajímavé příspěvky, hodnotící pokrok vzájemné spolupráce, ale též zapojit se do diskuze a sdílet poznatky se svými protějšky. Nutno dodat, že této příležitosit využilo velké množství přítomných a zazněly tak komentáře například o vzrůstajícím počtu studentských výměnných programů, ale i o nutnosti spolupráce v oblasti zelených technologií či otázky stability světových finančních trhů. Olga Sehnalová, která je náhradníkem v Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a měla tu čest fóru mládeže předsedat, v úvodní řeči nejprve vzpomněla své osobní zkušenosti z návštěvy Číny, které ji přesvědčily o rozmanitosti nejlidnatější země světa a potažmo obou kultur, a zdůraznila proto důležitost národní a regionální kulturní spolupráce mezi Evropou a Čínou. Zmínila přesvědčení, že spolupráci mohou obě strany náležitě využít. Nezapomněla okomentovat vzrůstající důležitost Číny v mezinárodním prostředí a vyjádřila rovněž očekávání nad sbližováním obyvatel obou partnerů, a to ve všech oblastech našich životů.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články