- +

Program Erasmus končí, v roce 2014 ho nahradí YES Europe


28.11.2012
Oblíbený program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma. Výbor pro kulturu a vzdělávání, ve kterém působí i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), včera velkou většinou přijal návrh na nový, zastřešující, program mobility na období 2014 až 2020 s názvem „YES Europe“. Změnil tak původně navrhovaný název programu „Erasmus pro všechny“. „V době krize považuji investování do vzdělání na všech úrovních za zcela zásadní. Doufám, že si to brzy uvědomí i ti, kteří o penězích rozhodují. Nový zastřešující program by se měl soustředit nejen na studenty, ale i na pedagogické pracovníky a učitele a na partnerství mezi školami a soukromým sektorem. Pokrývat bude i oblast sportu,“ říká poslankyně Olga Sehnalová. Naráží tak na význam zkratky YES – Youth (mládež), Education (vzdělávání), Sport. Program YES Europe v sobě sloučí veškeré stávající evropské a mezinárodní programy pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. YES Europe má současně nahradit sedm existujících vzdělávacích programů – Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action a Jean Monet. Zpráva obsahuje ale i několik dalších novinek. Nařízení má například umožnit jasnější strukturu programu prostřednictvím akcí, které budou financovány z příslušného vzdělávacího sektoru. Program bude rovněž obsahovat samostatnou kapitolu pro mládež, která má zajistit rozvoj aktivit a mobilitu mladých v Evropě. „Dlouhodobě ukazuje, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na pracovní trh získají snadněji uplatnění. Proto bychom jim v umožnění této mobility neměli klást překážky. Neméně důležitá je i oblast odborného vzdělávání a přípravy, kterou považuji za jeden ze zásadních pilířů v boji proti nezaměstnanosti v Evropě,“ dodává poslankyně Sehnalová. O návrhu nařízení se bude hlasovat na Plenárním zasedání v lednu 2013. V platnost by mělo vejít o rok později, v rámci víceletého finančního rámce na roky 2014 až 2020.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články