- +

Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu


24.5.2012
Evropský parlament na svém plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. - 24. května 2012 projednal následující témata: Zahájení zasedání - pumový útok na školu a zemětřesení v Itálii Opovržení Parlamentu s pachateli pumového útoku na školu v Brindisi a jeho soustrast rodinám obětí zmínil v pondělí předseda EP Martin Schulz během zahájení květnového plenárního zasedání. Předseda Schulz také vyjádřil soustrast Parlamentu s oběťmi zemětřesení v oblasti Emilia-Romagna. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120521IPR45500/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-pumov%C3%BD-%C3%BAtok-na-%C5%A1kolu-a-zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD-v-It%C3%A1lii Parlament zaujal ambiciózní postoj k dani z finančních transakcí Navrhovaná daň z finančních transakcí by měla být upravena tak, aby se týkala více obchodníků a učinila daňové úniky nerentabilními, uvedl Evropský parlament ve středu. Podle usnesení by k zavedení daně mělo dojít i přesto, že ji uplatní jen některé členské státy. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45627/html/Parlament-zaujal-ambici%C3%B3zn%C3%AD-postoj-k-dani-z-finan%C4%8Dn%C3%ADch-transakc%C3%AD Poslanci si berou na mušku nekalé obchodní praktiky Číny EU musí společně čelit nekalé konkurenci z Číny a obnovit vyrovnanou obchodní bilanci, uvádí Parlament ve středu přijatém usnesení. Prvním krokem by podle poslanců mělo být získat jasnou představu o pronikání Číny do ekonomiky EU. Pro tyto účely by měl vzniknout subjekt, který by sledoval čínské investice do evropských firem a nákupy evropských dluhopisů. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45628/html/Poslanci-si-berou-na-mu%C5%A1ku-nekal%C3%A9-obchodn%C3%AD-praktiky-%C4%8C%C3%ADny Parlament požaduje ukončení selektivní spravedlnosti na Ukrajině Poslanci v dnes přijatém usnesení kritizují nedávné rozhodnutí ukrajinského Nejvyššího specializovaného soudu odročit projednávání ve věci odvolání bývalé premiérky Julie Tymošenkové proti sedmiletému rozsudku. Parlament varuje před natahováním soudního procesu, odsuzuje použití násilí vězeňskou stráží a připomíná Ukrajině závazek rychle a nestranně přezkoumat jakékoli stížnosti na kruté zacházení. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45694/html/Parlament-po%C5%BEaduje-ukon%C4%8Den%C3%AD-selektivn%C3%AD-spravedlnosti-na-Ukrajin%C4%9B Poslanci naléhají na Švýcarsko, aby zrušilo “diskriminační” kvóty pro Středo- a Východoevropany Parlament ve čtvrtek schváleném usnesení vyzval švýcarskou vládu, aby odvolala “diskriminační a nezákonné” rozhodnutí opět zavést kvóty na výdej povolení k dlouhodobému pobytu pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45697/html/%C5%A0v%C3%BDcarsko-poslanci-nal%C3%A9haj%C3%AD-na-zru%C5%A1en%C3%AD-diskrimina%C4%8Dn%C3%ADch-kv%C3%B3t-pro-%C4%8CR-a-dal%C5%A1%C3%AD Rozdíly v odměňování žen a mužů: Parlament volá po přísnějších sankcích Parlament ve čtvrtek vyzval Evropskou komisi, aby zlepšila stávající unijní legislativu k odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen, a to i prostřednictvím přísnějších sankcí pro zaměstnavatele. Legislativní návrh poukazuje na fakt, že průměrný rozdíl platů je v EU stále 16,4%, přičemž v některých členských státech se tento rozdíl ještě prohloubil. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45701/html/Rozd%C3%ADly-v-odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BEen-a-mu%C5%BE%C5%AF-Parlament-vol%C3%A1-po-p%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch-sankc%C3%ADch Nastartovat ekonomiku maximálním využitím zdrojů EU musí v zájmu budoucího hospodářského růstu a životního prostředí lépe využívat zdroje, uvedl Parlament ve čtvrtek schváleném usnesení. Za účelem posílení konkurenceschopnosti EU by dle poslanců měly být hodnotné materiály namísto skládkování či spalování znovu využívány a zdanění by mělo penalizovat plýtvání se zdroji. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120523IPR45699/html/Nastartovat-ekonomiku-maxim%C3%A1ln%C3%ADm-vyu%C5%BEit%C3%ADm-zdroj%C5%AF Aktivity EP Vítězem Ceny Karla Velikého je projekt "Europe on the Ground" V německých Cáchách se minulý týden uskutečnilo slavnostní předání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Druhé místo získal český projekt "Evropa dělá školu", který představila Tereza Kopřivová. První místo získal řecký projekt "Europe on the ground" a na třetím místě jsou maďarští "Cycle me home". Vítězům blahopřejeme! Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/kveten/pr-2012-May-7.html EuroparlTV Tento týden na EuroparlTV: A-Z: G jako GMO Reportáž: ACTA - O co vlastně jde? Další pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx Homofobie a Evropská unie: situace se mění k lepšímu Evropský parlament je v oblasti boje proti homofóbii velmi aktivní. A jak jsou na tom jednotlivé země EU? Které z nich chrání homosexuály proti trestným činům s homofóbním podtextem? Kdo uznává manželství, civilní svazky nebo adopce pro páry stejného pohlaví? Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120510STO44846/html/Homof%C3%B3bie-a-Evropsk%C3%A1-unie-situace-se-m%C4%9Bn%C3%AD-k-lep%C5%A1%C3%ADmu Aktivity IKEP Transparentnost v EU Chcete se dozvědět více o evropské iniciativě pro transparentnost a lobbingu v EU? Přijďte ve středu 30. května 2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu. Více informací o našich seminářích zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma. 6.6.2012 Kino Evropský dům představí film Křtiny / Chrzest (Polsko, 2010). Michal má vše, o čem kdy snil: rodinu, svou vlastní firmu a luxusní byt ve Varšavě. Jeho idylický život se však začne rozpadat, když se jeho starý přítel Janek objeví mezi dveřmi. Michal požádal Janka, aby šel za kmotra jeho nově narozenému synovi. Ti dva však nesdílí jen společnou minulost, ale také temné tajemství, které brzy donutí Janka se rozhodnout: vybrat si mezi dobrem a zlem. Vybrat si mezi životem a smrtí. 13.6.2012 Skandinávský dům uvede ve spolupráci s Kinem Evropský dům dvě filmová zpracování vycházející z díla Henrika Ibsena: Terje Vigen (1917, Victor Sjöström) je legendární němý film, natočený podle Ibsenovy stejnojmenné básně; snímek Paní Inger na Østrotě (1975, Fru Inger til Østråt, Sverre Udnæs) je zpracováním rané Ibsenovy divadelní hry. Program kina Evropský dům a více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.html Brusel - místo velkých politických rozhodnutí a čokoládových pralinek Studentky Vyšší odborné školy publicistiky v Praze se v rámci studijní cesty podívaly společně s dalšími studenty žurnalistiky a mediálních oborů do sídla Evropského parlamentu. Jak se jim cesta líbila si můžete přečíst zde: http://www.vosp.cz/index.php/pro-verejnost/aktuality/742-brusel-misto-velkych-politickych-rozhodnuti-a-cokoladovych-pralinek EEPR – cesta k energetické bezpečnosti EU? Chcete se dozvědět více o evropském energetickém programu pro hospodářské oživení? Přijďte ve středu 13. června 2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu. Více informací o našich seminářích zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html Fotografická výstava Dávej-ber! Zveme Vás na výstavu snímků ze soutěže Dávej-ber, kterou můžete vidět v Evropském domě až do konce května. Přijďte se podívat, jak solidaritu mezi generacemi vnímá dnešní mládež, a dejte svůj hlas jedné z fotografií, která tak může získat cenu diváků. Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-May/pr-2012-May-4.html Průvodce Evropským parlamentem Co vlastně dělají politici v Evropském parlamentu: Jakým způsobem se zákony Evropské unie tvoří, schvalují a uvádějí do života? Sedm videoreportáží představuje zajímavou formou Evropský parlament. Část 3 - Práce poslance Evropského parlamentu - naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=zRKXQSZrxeI&feature=relmfu

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články