- +

Aktuality nejen z Evropkého parlamentu 9.týden (27.2.-4.3.2012)


5.3.2012
Ve uplynulém týdnu v Bruselu zasedaly všechny výbory Olgy Sehnalové. Ve výboru TRAN proběhla debata o pozměňovacích návrzích a následně hlasování o zprávě k právům pasažérů v letecké dopravě. První výměna názorů na téma revize nařízení o Transevropských dopravních sítích, koheznímu fondu a fondech společného strategického rámce. Olga Sehnalová vystopila v rozpravách jako stínová zpravodajka frakce. Ve výboru CULT proběhlo hlasování k Evropskému Roku občanů 2013, kde byla Olga Sehnalová rovněž stínovou zpravodajkou frakce. V rámci agendy výboru IMCO proběhlo první setkání zpravodajů ke zprávě eCall. Na toto téma měla Olga Sehnalová ještě několik dalších informačních schůzek, například s předsedou Asociace výrobců automobilů a zástupcem Komise. Proběhlo také pravidelné setkání na Stálém zastoupení ČR v EU, na kterém se europoslanci setkali s ministrem zahraničí Schwarzenbergem. Zasedala rovněž delegace pro vztahy s Izraelem, jehož tématem bylo vnímání Izraele v evropských mediích. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, věnovala se schůzkám s občany, v pátek pak absolvovala besedu se studenty na gymnáziu Holešov. Od pátku do neděle se pak v Kroměříži uskutečnila Akademie sociální demokracie- společný vzdělávací projekt ČSSD, SMERu a Nadace Friedrich Eberta. O akci píšeme podrobněji na jiném místě, nicméně mezi hosty je třeba zmínit předsedu frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Hannese Swobodu, předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, místopředsedu SMERu Petera Kažimira a další.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články