- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 25.týden (18.6.-24.6.2012)


25.6.2012
Uplynulý výborový týden v Bruselu měl náročný program, který pokračoval i následně i v rámci aktivit Olgy Sehnalové v České republice. V pondělí po zpožděném příletu začal její program pracovní skupinou SD v dopravním výboru, kde proběhla příprava na následné hlasování. Olga Sehnalová podala kolegům informace a vysvětlení k hlasování ke svým zprávám: eCall - zpravodajka a kohezní balíček-stínová zpravodajka. Na výboru proběhla závěrečná debata k oběma bodům, kde Olga Sehnalová vystoupila jménem frakce. V úterý začal program společným jednáním výboru TRANa IMCO, který schválil návrh zprávy Olgy Sehnalové a Dietra Lebrechta Kocha podporující povinné zavedení systému eCall do všech vozidel v EU od roku 2015. Zpráva byla přijata velko většinou 58 pro, 4 proti a 8 se zdrželo hlasování. Tomuto tématu se ještě věnujeme na jiném místě. Hlasován byl i tzv. Kohezní balíček upřesňující pravidla čerpání v příštím programovacím období v oblasti dopravy, kde výbor přijal mimo jiné 16 pozměňujících návrhů Olgy Sehnalové. Na zasedání výboru proběhlo i slyšení o právech cestujících ve všech druzíc dopravy, kde je Olga Senalová opět stínovou zpravodajkou frakce. V panelu vystoupili jak zástpuci Komise, dopravců, tak spotřebitelských organizací či osob s handicapem. Olga Sehnalová ve svém vystoupení zejména apelovala na otázku vymahatelnosti deklarovaných práv cestujících a možnosti kolektivního odškodnění. Úterý pokračovalo pravidelným jednáním na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou. Na závěr dne proběhla ještě v prostorách Stálého zastoupení výstava dětských výtvarných prací na památku obce Lidice. Ve středu se Olga Sehnalová zůčastnila zasedání výboru IMCO, delegace pro vztahy s Izraelem a výroční konference ETSC k problamatice dopravní bezpečnosti, kde vystoupila v panelu na téma úrazů v dopravě s příspěvkem o eCallu. Závěr dne byl ve znamení prezentace festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci a zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu, jehož pořadatelství se ujala kancelář Olgy Sehnalové, která osobně prezentaci v Evropském parlamentu slavnostně zahájila. Olga Sehnalová se po přesunu do ČR zůčastnila jednání Rady města Kroměříže, dále slavnostního programu 130. výročí založení gymnázia v Kroměříži, schůze MO ČSSD Kroměříž. O víkendu se současně na pozvání Olgy Sehnalové uskutečnil dvoudenní seminář nejlepších týmů školních spotřebitelských časopisů z ČR, Slovenska a Polska. Olga Sehnalová se ještě stihla zůčastnit slavnostního zakončení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež v Brně a přátelského setkání členů ČSSD organízované hulínskou organizací ČSSD.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články