- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 25.týden (18.6.-24.6.2012)


25.6.2012
Uplynulý výborový týden v Bruselu měl náročný program, který pokračoval i následně i v rámci aktivit Olgy Sehnalové v České republice. V pondělí po zpožděném příletu začal její program pracovní skupinou SD v dopravním výboru, kde proběhla příprava na následné hlasování. Olga Sehnalová podala kolegům informace a vysvětlení k hlasování ke svým zprávám: eCall - zpravodajka a kohezní balíček-stínová zpravodajka. Na výboru proběhla závěrečná debata k oběma bodům, kde Olga Sehnalová vystoupila jménem frakce. V úterý začal program společným jednáním výboru TRANa IMCO, který schválil návrh zprávy Olgy Sehnalové a Dietra Lebrechta Kocha podporující povinné zavedení systému eCall do všech vozidel v EU od roku 2015. Zpráva byla přijata velko většinou 58 pro, 4 proti a 8 se zdrželo hlasování. Tomuto tématu se ještě věnujeme na jiném místě. Hlasován byl i tzv. Kohezní balíček upřesňující pravidla čerpání v příštím programovacím období v oblasti dopravy, kde výbor přijal mimo jiné 16 pozměňujících návrhů Olgy Sehnalové. Na zasedání výboru proběhlo i slyšení o právech cestujících ve všech druzíc dopravy, kde je Olga Senalová opět stínovou zpravodajkou frakce. V panelu vystoupili jak zástpuci Komise, dopravců, tak spotřebitelských organizací či osob s handicapem. Olga Sehnalová ve svém vystoupení zejména apelovala na otázku vymahatelnosti deklarovaných práv cestujících a možnosti kolektivního odškodnění. Úterý pokračovalo pravidelným jednáním na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou. Na závěr dne proběhla ještě v prostorách Stálého zastoupení výstava dětských výtvarných prací na památku obce Lidice. Ve středu se Olga Sehnalová zůčastnila zasedání výboru IMCO, delegace pro vztahy s Izraelem a výroční konference ETSC k problamatice dopravní bezpečnosti, kde vystoupila v panelu na téma úrazů v dopravě s příspěvkem o eCallu. Závěr dne byl ve znamení prezentace festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci a zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu, jehož pořadatelství se ujala kancelář Olgy Sehnalové, která osobně prezentaci v Evropském parlamentu slavnostně zahájila. Olga Sehnalová se po přesunu do ČR zůčastnila jednání Rady města Kroměříže, dále slavnostního programu 130. výročí založení gymnázia v Kroměříži, schůze MO ČSSD Kroměříž. O víkendu se současně na pozvání Olgy Sehnalové uskutečnil dvoudenní seminář nejlepších týmů školních spotřebitelských časopisů z ČR, Slovenska a Polska. Olga Sehnalová se ještě stihla zůčastnit slavnostního zakončení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež v Brně a přátelského setkání členů ČSSD organízované hulínskou organizací ČSSD.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články