- +

Mezinárodní studentská soutěž


24.6.2012
Dne 23. 6. 2012 se v areálu střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži, konalo pod záštitou a za účasti paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhodnocení 3. ročníku studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Tato soutěž je součástí mezinárodní soutěže „SPOTŘEBA PRO ŽIVOT“, konané v současnosti ve třech zemích – a to na Slovensku, kde soutěž před 15 lety vznikla, v Polsku a v České republice. Mottem soutěže, jejíž letošní nosné téma bylo „Technické, ekonomické a ekologické zhodnocení investic do domácnosti“ , je pochopení zásady, že kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít – aneb, že spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit. Z uvedeného důvodu jsou také vyhlašovateli soutěže v České republice Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel spotřebitelského časopisu dTest, a proto také záštitu nad konáním soutěže převzal rovněž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Soutěže se v tomto ročníku zúčastnilo v České republice celkem 25 soutěžních časopisů, z nichž redakční rady 12 vyhodnocených obdržely diplomy a věcné ceny. Jelikož se vedle odborných témat, která zazněla v rámci besedy studentů s paní europoslankyní a zástupci společnosti Tescoma s. r. o. Zlín, prezentujícími v rámci doprovodného programu ukázky testování svých výrobků, měli účastníci a jejich zahraniční hosté možnost seznámit rovněž s krásami a pamětihodnostmi města Kroměříže, přispěla tato akce nejen k rozšíření povědomí o spotřebitelské problematice mezi mladou generací, za což patří poděkování jak paní europoslankyni MUDr. Olze Sehnalové, MBA a jejímu týmu, tak zástupcům střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. Pozn.: fotogalerie z uskutečněné akce bude brzy následovat

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články