- +

Mezinárodní studentská soutěž


24.6.2012
Dne 23. 6. 2012 se v areálu střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži, konalo pod záštitou a za účasti paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhodnocení 3. ročníku studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Tato soutěž je součástí mezinárodní soutěže „SPOTŘEBA PRO ŽIVOT“, konané v současnosti ve třech zemích – a to na Slovensku, kde soutěž před 15 lety vznikla, v Polsku a v České republice. Mottem soutěže, jejíž letošní nosné téma bylo „Technické, ekonomické a ekologické zhodnocení investic do domácnosti“ , je pochopení zásady, že kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít – aneb, že spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit. Z uvedeného důvodu jsou také vyhlašovateli soutěže v České republice Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel spotřebitelského časopisu dTest, a proto také záštitu nad konáním soutěže převzal rovněž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Soutěže se v tomto ročníku zúčastnilo v České republice celkem 25 soutěžních časopisů, z nichž redakční rady 12 vyhodnocených obdržely diplomy a věcné ceny. Jelikož se vedle odborných témat, která zazněla v rámci besedy studentů s paní europoslankyní a zástupci společnosti Tescoma s. r. o. Zlín, prezentujícími v rámci doprovodného programu ukázky testování svých výrobků, měli účastníci a jejich zahraniční hosté možnost seznámit rovněž s krásami a pamětihodnostmi města Kroměříže, přispěla tato akce nejen k rozšíření povědomí o spotřebitelské problematice mezi mladou generací, za což patří poděkování jak paní europoslankyni MUDr. Olze Sehnalové, MBA a jejímu týmu, tak zástupcům střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. Pozn.: fotogalerie z uskutečněné akce bude brzy následovat

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články