- +

Rada projednala sociální otázky v silniční dopravě


11.12.2015

Ministři dopravy členských států na svém včerejším zasedání projednávali aktuální problémy silničních dopravců a profesionálních řidičů. Členské státy představily své vize k řešení problémů, které by měly sloužit jako podklad pro Komisi k připravovanému tzv. „silničnímu balíčku". Ten hodlá Komise představit na konci roku 2016.

Ministři se shodli, že je nutné řešit přetrvávající rozdíly ve výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Zdůraznili také potřebu lepších a častějších kontrol dopravců a řidičů. Kontroly by se měly zaměřit zejména na to, zda řidiči nemanipulují s tachografem nebo dodržují povinné přestávky při řízení. Ministři rovněž zdůraznili význam užší spolupráce v boji proti těmto podvodům. I přes to, že ke zlepšení situace řidičů již bylo přijato několik opatření, kontroly pravidelně odhalují vysoký počet porušení předpisů. Jen za roky 2011 a 2012 bylo v Evropské unii zjištěno téměř čtyři miliony přestupků. Mezi nejčastější prohřešky řidičů patří nedodržování denní doby odpočinku a chybějící záznamy o době řízení. Únava řidičů je přitom jednou z hlavních příčin dopravních nehod.

„Věřím, že Komise v připravovaném návrhu silničního balíčku zohlední neuspokojivou situaci řidičů. Problémem je také to, že v celé Evropě je akutní nedostatek profesionálních řidičů. Pokud má dojít ke zatraktivnění tohoto povolání, je nutné, aby tomu odpovídala i jasná pravidla zajištění sociálních standardů a jejich vymáhání," uvedla poslankyně Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Všeobecně se očekává, že Evropská komise navrhne úpravu legislativního rámce některých směrnic a nařízení, které souvisí s prací řidičů, např. nařízení (ES) cˇ. 561/2006 o době rˇi´zeni´ a době odpočinku, směrnice 2002/15/ES o pracovní době mobilních pracovníků, směrnice 2006/22/ES o minimální úrovni kontrol nebo nařízení (EHS) cˇ. 3821/85 o předpisech, které upravují záznamová zařízení v silniční dopravě.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články