- +

Rada projednala sociální otázky v silniční dopravě


11.12.2015

Ministři dopravy členských států na svém včerejším zasedání projednávali aktuální problémy silničních dopravců a profesionálních řidičů. Členské státy představily své vize k řešení problémů, které by měly sloužit jako podklad pro Komisi k připravovanému tzv. „silničnímu balíčku". Ten hodlá Komise představit na konci roku 2016.

Ministři se shodli, že je nutné řešit přetrvávající rozdíly ve výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Zdůraznili také potřebu lepších a častějších kontrol dopravců a řidičů. Kontroly by se měly zaměřit zejména na to, zda řidiči nemanipulují s tachografem nebo dodržují povinné přestávky při řízení. Ministři rovněž zdůraznili význam užší spolupráce v boji proti těmto podvodům. I přes to, že ke zlepšení situace řidičů již bylo přijato několik opatření, kontroly pravidelně odhalují vysoký počet porušení předpisů. Jen za roky 2011 a 2012 bylo v Evropské unii zjištěno téměř čtyři miliony přestupků. Mezi nejčastější prohřešky řidičů patří nedodržování denní doby odpočinku a chybějící záznamy o době řízení. Únava řidičů je přitom jednou z hlavních příčin dopravních nehod.

„Věřím, že Komise v připravovaném návrhu silničního balíčku zohlední neuspokojivou situaci řidičů. Problémem je také to, že v celé Evropě je akutní nedostatek profesionálních řidičů. Pokud má dojít ke zatraktivnění tohoto povolání, je nutné, aby tomu odpovídala i jasná pravidla zajištění sociálních standardů a jejich vymáhání," uvedla poslankyně Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Všeobecně se očekává, že Evropská komise navrhne úpravu legislativního rámce některých směrnic a nařízení, které souvisí s prací řidičů, např. nařízení (ES) cˇ. 561/2006 o době rˇi´zeni´ a době odpočinku, směrnice 2002/15/ES o pracovní době mobilních pracovníků, směrnice 2006/22/ES o minimální úrovni kontrol nebo nařízení (EHS) cˇ. 3821/85 o předpisech, které upravují záznamová zařízení v silniční dopravě.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články