- +

Evropská komise dnes představila strategii letectví pro Evropu, tzv. letecký balíček


7.12.2015

Evropská komise dnes vydala sdělení týkající se strategii letectví v Evropě. Akční plán sdělení obsahuje celkem 21 bodů, které mají podpořit růst v evropském letectví a zajistit Evropě vedoucí pozici v tomto sektoru.

Hlavni priority Komise:

-          podpora růstu leteckého sektoru v Evropě - zlepšení služeb, přístupu na trh a investičních příležitostí s třetími zeměmi, zatímco budou garantovány rovné podmínky na trhu.

-          vypořádání se s kapacitními omezeními ve vzdušném prostoru a na letištích

-          udržení vysokých bezpečnostních standardů v EU

Dalšími prioritami jsou:

-          posílení sociální agendy a tvorba kvalitních pracovních míst v letectví

-          ochrana práv cestujících

-          podpora inovací a nových digitálních technologií

-          snižování emisí z letecké dopravy

Součástí dnešní prezentace tzv. leteckého balíčku je i návrh revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech létání. To bude obsahovat základní rámec pro začlenění dronů do těchto pravidel. Ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) budou vytvořena pravidla pro průmyslové standardy.

Ve svém sdělení Komise očekává, že letecký trh se v následujících letech bude rozvíjet především na jiných kontinentech jako je Asie, Jižní Amerika a také oblast Blízkého východu. Růst v Evropě bude pomalejší, proto Komise podporuje uzavření leteckých dohod se zeměmi z oblasti Perského zálivu, se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Čínou, Japonskem a některými dalšími zeměmi.  Podle Komise mohou dohody zajistit také rovný přístup na trh, férovou hospodářskou soutěž a nastavit nová opatření s cílem omezit neférové praktiky pro letecké dopravce ze třetích zemí.  Proto navrhne revizi nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami před koncem roku 2016.

V souvislosti s nekalými praktikami se Komise zaměří na sociální otázky v leteckém sektoru, především na atypické formy smluv nebo na letecké společnosti létající pod vlajkou jiné země. Zároveň hodlá vyjasnit stávající právní úpravu v oblasti pracovních smluv pro mobilní pracovníky v letectví. Důvodem je najímání levnějších zaměstnanců ze zemí mimo EU, aby se aerolinky vyhnuly vysokým pracovním nákladům.

"Věřím, že připravované návrhy dostatečně zohlední sociální standardy, které jsou v současné době oslabovány vlivem obrovské konkurence v leteckém sektoru. Kvůli získávání konkurenčních výhod aerolinky zaměstnávají své letecké posádky na různé atypické smlouvy, což může mít ve svém důsledku i vliv na bezpečnost letecké dopravy," uvedla k tomu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

V současné době je letecká doprava v  Evropě přetížená. V rámci lepšího vzájemného propojení letecké dopravy a letišť Komise plánuje dokončení iniciativy Jednotného evropského nebe (SES2+) a dokončení společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe), který má umožnit zvýšit kapacitu na letištích a uvolnit kapacitu ve vzdušném prostoru. V neposlední řadě by měl být v následujícím roce dokončen proces revize nařízení 261/2004 o právech cestujících, který je dlouhodobě blokován Radou.

 

Orientační akční plán ke strategii letectví

Dokončení interinstitucionálního procesu

2016  Revize nařízení o slotech 545/2009

2016  Revize nařízení 261/2004 o právech cestujících

2016  SES2+: Revize rámce Jednotného evropského nebe

2016 – 2017 Uzavření ratifikačního procesu přistoupení EU k organizaci Eurocontrol

 

Legislativní návrhy Komise

2015 Revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví včetně začlenění dronů do společných pravidel

2016  Opatření k řešení nekalých praktik (revize nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy EU.)

 

Prováděcí akty

2017  Revize sítě řízení letového provozu včetně výběru síťového manažera

2019  Revize výkonnostního schématu (gate-to-gate)

 

Mezinárodní dimenze

2015  Oprávnění k  vyjednávání o komplexních leteckých dohodách EU

2016  Oprávnění k jednání o bilaterální dohodě o bezpečnosti letectví s Čínou a s Japonskem

2016 – 2017            Spuštění nových dialogů v letectví s klíčovými partnery

 

Obecné zásady

2016  Dokument s pokyny o právech cestujících v letecké dopravě

2016  Dokument s pokyny o vlastnictví a kontrole

2016  Dokument s pokyny o (PSO) závazku veřejné služby

2016 – 2017 Nejlepší příklady a minimální úroveň služeb

 

REFIT

2018  Počítačový rezervační systém (CRS) kodex chování o rozdělení produktu leteckých společností

 

Studie a hodnocení

2017 – 2018            Nařízení 1008/2008 o společných pravidlech pro provozovaní leteckých služeb

2016 – 2017            Nařízení 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

2016 – 2017            Nařízení 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří´ podléhají zákazu provozovaní letecké dopravy v EU

2016 – 2017 Směrnice 2009/12/EC o letištních poplatcích

2017  Směrnice 96/67/EC o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články