- +

Komise navrhuje předpis, který osobám se zdravotním postižením usnadní přístup ke zboží a službám


2.12.2015

Evropská komise dnes předložila dlouho očekávaný návrh Evropského aktu přístupnosti, který vymezuje společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, což osobám se zdravotním postižením pomůže plně se zapojit do společnosti. „Přístupností“ se přitom rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením jsou rovnoprávné s ostatními v přístupu k dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům i dalším zařízením a službám.

Předpis se tak vztahuje například na bankomaty a bankovní služby, osobní počítače, telefony a televizní vybavení, telefonní a audiovizuální služby, dopravu, elektronické knihy a elektronický obchod, které by tak mohli lidé se zdravotním postižením používat ve stejné míře jako ostatní.

"Zdravotní postižení nesmí lidem bránit v plném zapojení do společnosti. Zatímco většina lidí bere například přístup k informacím a službám na internetu jako samozřejmost, zrakově postižení si mohou přečíst pouze zlomek z nich. Lepší přístupnost zboží a služeb tak zlepší kvalitu života nejen zdravotně postiženým, ale například i starším občanům," přivítala předložení Evropského aktu přístupnosti Olga Sehnalová, místopředsedkyně parlamentní meziskupiny pro práva osob s postižením.

Účelem tohoto návrhu směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu, a usnadnit tak společnostem, aby mohly přístupné produkty a služby nabízet i přes hranice. Společné požadavky na přístupnost se budou vztahovat také na pravidla pro zadávání veřejných zakázek EU a na využívání peněz z EU.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová prohlásila: „Přeshraniční obchod s přístupnými produkty a službami by neměl být ohrožen absencí společných evropských pravidel. Prostřednictvím tohoto aktu chceme prohloubit vnitřní trh a využít jeho potenciál ve prospěch společností i občanů se zdravotním postižením. Ve skutečnosti může být přínosný pro nás pro všechny.“

V EU má nějakou formu zdravotního postižení přibližně 80 milionů osob. S ohledem na stárnutí populace se očekává, že do roku 2020 jejich počet vzroste na 120 milionů. Přístupnost je přitom důležitá nejen pro ně, ale může zlepšit život také starším občanům nebo těm, kteří se potýkají s problémy spojenými například se zraněním, přechodnou chorobou nebo se pohybují ve špatně osvětleném, příliš hlučném či jinak náročném prostředí.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články