- +

Přehled hlavních témat plenárního zasedání Evropského parlamentu


4.4.2011
Evropský parlament bude zasedat ve dnech 4. - 7. dubna 2011 ve Štrasburku. Europoslanci se na plenárním zasedání budou zabývat následujícími tématy. Jaderná energie v Evropě: zátěžové testy a bezpečnostní normy Poslanci Evropského parlamentu, Rada a Komise budou ve středu diskutovat o zátěžových testech jaderných reaktorů a o kritériích potřebných k zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů. Na pořad jednání se pravděpodobně také dostanou otázky o budoucím energetickém mixu členských států EU a poučení, které je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku. Krize na ostrově Lampedusa: existuje řešení pro přistěhovalce ze severní Afriky? Potřebu silnější reakce EU na imigrační krizi na italském ostrově Lampedusa budou poslanci diskutovat s Evropskou komisí v pondělí. Přibližně 15 000 migrantů se zatím z důvodu nepokojů v severoafrických zemích dostalo na ostrov Lampedusa. K hlasování bude rovněž předloženo usnesení analyzující dlouhodobá možná řešení pro migranty prchající před konfliktem z této oblasti. Zaostřeno na výsledky Evropské rady V úterý ráno bude předseda Evropské rady Herman Van Rompuy diskutovat o výsledku posledního zasedání Evropské rady s poslanci Evropského parlamentu. Dají se očekávat volání po potřebě právních předpisů EU, které by plně vyřešily krizi v eurozóně, namísto mezivládních závazků. Stejně tak zřejmě zaznějí hlasy o nezbytnosti umístit růst a zaměstnanost do centra každého ekonomického modelu řízení. Japonská krize, jaderné otázky a konflikt v Libyi se také pravděpodobně dostanou do centra pozornosti. EP bude diskutovat o strategii EU pro začleňování Romů V úterý 5. dubna v 16.00 hod. ve Štrasburku bude Evropský parlament projednávat opatření k lepší integraci romského obyvatelstva. Rozprava bude probíhat krátce poté, co tato opatření přijala Evropská komise. Hlavními prioritami Parlamentu je zavedení závazných norem EU pro zajištění lepšího přístupu k zaměstnání, ke vzdělání, k bydlení a ke zdravotní péči. Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu a potřeba radikálně přehodnotit vztahy se svými sousedy Ve středu budou europoslanci debatovat s vysokou představitelkou C. Ashton o stávajících nepokojích v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu. O usnesení týkajícím se těchto zemí se bude hlasovat ve čtvrtek, společně s dvěma dalšími usneseními, ve kterých europoslanci vyzývají k obsáhlé revizi evropské politiky sousedství (ENP). Poslanci budou hlasovat o aspiracích Islandu a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na členství v EU Parlament ve středu posoudí pokrok dosažený v těchto dvou zemích na jejich cestě k přistoupení k EU. Poslanci vyzývají k zahájení přístupových jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a vítají vyhlídku Islandu na přistoupení - pokud bude nalezeno řešení v otázce lovu velryb a protekcionismu v rybolovu. Hlasování o dvou usneseních je naplánováno na čtvrtek. Rozpočet Parlamentu na rok 2012 v reálných hodnotách klesne Rozpočet Parlamentu na rok 2012 by se měl zvýšit méně než je míra inflace. Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu rozpočtu EP v celkové výši 1,725 miliardy Euro. Ačkoli se jedná o nárůst o 2,3%, je to pod mírou inflace EU-27, která činí 2,8%. Parlament pravděpodobně bude souhlasit s podporou obětem povodní ve střední a východní Evropě Parlament se chystá příští středu uvolnit 182,4 milionů euro z Fondu solidarity EU na pomoc po záplavách z roku 2010 v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Částka z této pomoci určená České republice činí 5,1 mil. euro. Financování bylo schváleno 31. března Rozpočtovým výborem přes výhrady poslanců k metodám financování, které zvolila Rada. Přímé náklady těchto povodní se odhadují na 5,5 mld. euro. Globalizační fond EU: pomoc pro pracovníky v České republice a v Polsku 834 pracovníkům v České republice a Polsku, kteří byli propuštěni v důsledku uzavření svých podniků, se dostane dodatečné podpory v nezaměstnanosti, pokud poslanci schválí finanční prostředky. V případě České republiky se to týká 634 bývalých zaměstnanců společnosti Unilever ČR a znamená podporu v hodnotě € 323 820. V Polsku získá 200 bývalých pracovníků v odvětví strojírenské výroby podporu v hodnotě € 453 570.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články