- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 12. týden (21. - 27. 3. 2011)


28.3.2011
Nejdůležitější evropskou událostí tohoto týdne byl bezpochyby summit Evropské rady, který se zabýval celkovou situací v eurozóně, stabilizačními mechanismy a tzv. Paktem pro Euro. Evropským parlamentem otřásl úplatkářský skandál několika poslanců EP, který vyvolal novou debatu o pravidlech lobbingu. Pozornost byla upřena i na jadernou havárii v Japonsku a další vývoj situace po vojenském zásahu v Libyi. Do diskuzí o budoucnosti eurozóny zasáhl i Evropský parlament během svého jednání na plenárním zasedání v Bruselu. Olga Sehnalová se v pondělí zúčastnila schůzky Rady Zlínského kraje s poslanci a senátory zvolenými za Zlínský kraj a následně schůzky politického klubu ČSSD se členy KVV ČSSD. V Bruselu se konalo plenární zasedání. V úterý se Olga Sehnalová zúčastnila pravidelného setkání poslanců EP s velvyslankyní Milenou Vicenovou na Stálém zastoupení ČR při EU. Zúčastnila se rovněž jednání frakce před zasedáním pléna. Na samotném plenárním zasedání Olga Sehnalová vystoupila v rozpravě ke směrnici o právech spotřebitele. O dalších tématech pléna píšeme na jiném místě. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová zúčastnila jednání Zastupitelstva města Kroměříže, debaty se studenty na gymnáziu v Holešově, jednání klubu zastupitelů Zlínského kraje ve Zlíně na téma krajského školství a podpořila 1. ročník Plesu střízlivosti v Kroměříži.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články