- +

Nekonečný příběh kolem směrnice o právech spotřebitelů


24.3.2011
Evropský parlament ve čtvrtek 24. března odložil schválení dlouho očekávané směrnice o právech spotřebitelů. Nový předpis, který se má stát pilířem evropské spotřebitelské legislativy, je zatím v nedohlednu. Sociálnědemokratičtí poslanci, pro které je důsledná ochrana spotřebitelů jednou z hlavních priorit, hlasovali pro návrat tohoto návrhu zpět do výboru. Je velice pravděpodobné, že legislativní proces se nevyhne druhému čtení v Radě i Parlamentu. Soulad pozic obou institucí totiž není absolutní, stejně jako názory jednotlivých frakcí v EP. Frakce sociálních demokratů správně poukazuje na to, že pokud by se zavedl jednotný standard v celé Evropě (jak navrhuje zpravodaj Andreas Schwab), v některých zemích by to znamenalo, že práva spotřebitelů by se oslabila. „Za starých časů platilo heslo Náš zákazník - náš pán, doživotní záruky nebyly výjimkou a kvalita byla otázkou cti. Dnešní doba je zjevně jiná. Proto je tak důležité důkladné projednání této legislativy. Naší snahou je zvýšení ochrany spotřebitelů tam, kde dosud panuje právní džungle a nejistota. Na druhé straně musíme zachovat vysokou míru ochrany spotřebitelů tam, kde již efektivně existuje", komentovala situaci na plenárním zasedání česká europoslankyně Olga Sehnalová. "Například ve Skandinávii musí prodávající poskytovat na výrobky doživotní záruku. Německo však vyžaduje pouze záruku dvouletou a Francie tříletou. Jak tedy můžeme dosáhnout nějaké harmonizace?" ptá se německá sociálně demokratická poslankyně Evelyne Gebhardt. Sociální demokraté jsou také znepokojeni některými ustanoveními, která do směrnice prosadily pravicové frakce. Týká se to především pravidel pro tzv. prodej na dálku a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Z těchto důvodů sociálnědemokratičtí poslanci hlasovali pro návrat směrnice zpět do výboru IMCO, kde, jak doufají, se jim podaří prosadit některé změny, které budou ve prospěch spotřebitelů. Podobný postoj zastávají i spotřebitelské organizace: „Směrnice o právech spotřebitelů představuje jeden z nejdůležitějších bodů spotřebitelského práva EU pro nadcházející roky. Z tohoto důvodu je potřeba pečlivě zvážit každý krok a nespěchat na konečnou dohodu, která by nedosáhla očekávaných výsledků pro spotřebitele“, dodává ředitelka Evropské spotřebitelské organizace (BEUC) Ursula Pachl. Navrhovaný předpis by měl nahradit dosavadní čtyři směrnice, které otázku spotřebitelských práv pokrývají dodnes. Výsledná směrnice, bude-li přijata, by měla platit do 30 měsíců. Další informace k tématu z www.euractiv.cz Poslanci Evropského parlamentu včera poslali zpět do výboru kontroverzní směrnici o právech spotřebitelů. Rozporů mezi politickými frakcemi a Parlamentem a Radou je podle nich pořád více než dost. Stále například není jasná odpověď na základní otázku, zda pokračovat v harmonizaci požadavků, které by měly splňovat kupní smlouvy, nebo zda ponechat vše tak, jak je. Pokud by bylo pouze na poslancích, chystaná evropská norma k ochraně spotřebitelů, která má sloučit čtyři dosavadní směrnice do jedné, by v souladu s návrhem Evropské komise nově upravovala náležitosti kupních smluv nebo smluvní podmínky. Členské země se ovšem k takovému návrhu staví odmítavě. Jednota nepanuje ani mezi politickými frakcemi. Zatímco sociální demokraté (frakce S&D) podporují v obavě ze zhoršení standardů ochrany spotřebitelů napříč Evropou spíše minimální harmonizaci pravidel, lidovečtí poslanci (EPP) by rádi pravý opak. „Musíme zachovat vysokou míru ochrany spotřebitelů tam, kde již efektivně existuje,“ prohlásila v této souvislosti sociálnědemokratická poslankyně Olga Sehnalová, která je členkou výboru pro vnitřní trh. Socialisté se obávají, že pokud by se například stanovila minimální doba, po kterou musí firmy poskytovat záruku na zakoupený výrobek, situace spotřebitelů by se tím v zemích, kde je dnes ochrana spotřebitelů vyšší, zhoršila. Vzhledem k velkému množství sporných témat návrh opět putuje do výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci chtějí také svůj postoj více sladit s představiteli členských států a před hlasováním v prvním čtení postoje obou institucí sblížit. Parlament tak včera odhlasoval pouze pozměňovací návrhy, s nimiž půjde do dalších jednání. Více práv u objednávek přes internet Velká část jejich návrhů směřuje k posílení práv spotřebitelů, kteří si objednávají ze zahraničí zboží po internetu, telefonicky nebo poštou. „Spotřebitelům musí být jasné od koho nakupují, co přesně nakupují a kolik je to bude stát,“ dočteme se v tiskové zprávě Parlamentu. Pokud si zákazník zboží či službu vybere na internetu, neměl by být navíc vystaven žádným dalším více či méně skrytým poplatkům. Na řadě internetových stránek může při nákupu narazit na předem zaškrtnutá políčka, která představují objednávku nějaké dodatečné služby a navyšují cenu výsledné objednávky. Uplatňování podobných praktik by poslanci rádi zabránili. Průzkumy opakovaně ukazují, že lidé k nakupování po internetu ze zahraničí nemají příliš velkou důvěru. Ze zprávy, kterou před několika týdny zveřejnila Evropská komise vyplývá, že se spotřebitelé často obávají nekalých obchodních praktik, podvodníků nebo toho, že objednané zboží vůbec nedorazí. Komise uvádí, že v roce 2010 si zboží po internetu ze zahraničí objednalo pouze 9 % spotřebitelů. Jak navíc připomíná lidovecká poslankyně Zuzana Roithová, která je rovněž členkou výboru pro vnitřní trh, téměř třetina veškerých přeshraničních nákupů se vůbec neuskuteční, protože některé internetové obchody zákazníky z vybraných (převážně nových) členských zemí odmítají. I této praxi by poslanci rádi zabránili. Internetové obchody mají podle nich nově přestat rozlišovat, odkud zákazník zboží objednává v případech, kdy „je to technicky proveditelné a spotřebitel je ochoten hradit případné dodatečné náklady,“ dodává poslankyně, která je autorkou příslušného pozměňovacího návrhu. Poslanci také odhlasovali některé další návrhy, jako například právo zákazníka odstoupit do 14 dnů od nákupu v případě, že zboží zakoupí na dálku nebo požadavek, podle nějž musí objednané zboží klientovi dorazit nejpozději 30 dnů od objednávky. Pokud do té doby nedorazí, měl by spotřebitel právo objednávku zrušit a veškeré náklady by poté musel nést prodejce

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články