- +

Ohlédnutí za říjnovým plenárním zasedáním ve Štrasburku


28.10.2011
Programu plenární schůze tento týden dominoval rozpočet EU na rok 2012 a summit o eurozóně. Poslanci také jednali o pravidlech pro boj proti dětské pornografii, organizovanému zločinu v EU, otevření pracovních trhů pro bulharské a rumunské občany a azylových pravidlech. Ve čtvrtek předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek oznámil, že letošní Sacharovovu cenu získají představitelé Arabského jara 25. října přijal Evropský parlament prohlášení požadující, aby Komise předložila návrh pravidel pro zamezení přístupu organizacím napojeným na organizovaný zločin k veřejným zakázkám. Poslanci také navrhli ustavení zvláštního výboru pro přezkoumání zneužívání veřejných prostředků kriminálními organizacemi. Ve stejný den Parlament hlasoval o usnesení, které zdůrazňuje potřebu reformy globálního hospodářského řízení na pomoc vyvážení světové ekonomiky a zabránění dalšímu propadu. Poslanci požadují demokratičtější Mezinárodní měnový fond, zrušení bankovních tajemství, oddělení spekulativního a retailového bankovnictví, jedno společné křeslo pro EU v Mezinárodním měnovém fondu a ve Světové bance a zastavení politické manipulace měnových kurzů. V úterý a ve čtvrtek poslanci jednali o summitech o eurozóně. Přivítali čtvrteční rozhodnutí vedoucí k opatřením pro vyřešení krize, ale zároveň vyjádřili pochyby, zda jsou navrhovaná opatření postačující. Evropský parlament vyzval všechny členské země EU, aby do konce roku plně zpřístupnily své pracovní trhy občanům Bulharska a Rumunska. Ve středu byl v centru pozornosti rozpočet Evropské unie na rok 2012. Poslanci se dohodli na klíčových prioritách financování a přijali postoj Parlamentu k vyjednávání s ministry financí členských zemí, která začnou v listopadu. Poslanci také přišli s návrhy týkajícími se nových dovedností a zaměstnanosti, které se zaměřují na to, jak by EU mohla do roku 2020 dosáhnout 75% zaměstnanosti. Problém rostoucí odolnosti vůči antibiotikům u lidí i u zvířat, který je na vině asi 25 tisíc úmrtí v EU ročně a způsobuje roční náklady ve výši kolem 1,5 miliardy eur na zdravotní péči, vedl poslance Evropského parlamentu k výzvě k propagaci opatrnějšího používání antibiotik. 27. října poslanci Evropského parlamentu schválili revidovaná pravidla pro azyl, podle nichž by lidé, kteří by při návratu do své země byli vystaveni riziku vážného ohrožení, ale kteří nejsou považováni za uprchlíky, měli mít v členských zemích podobná práva jako uprchlíci v oblasti práce, vzdělávání, zdravotní péče a bydlení. Tato pravidla jsou první částí azylového šestibalíčku, který musí Evropský parlament a Rada schválit. Ve čtvrtek schválil Evropský parlament také zprávu o pohlavním zneužívání a vykořisťování dětí a dětské pornografii požadující další a účinnější vyšetřování a tresty, jakož i odstranění obsahu s dětskou pornografií ze serverů umístěných na území členských zemí. Ve čtvrtečním usnesení Parlament ostře odmítl odsouzení bývalé ukrajinské premiérky a současné vůdkyně opozice Julie Tymošenkové. Pokud se nepodaří přezkoumat odsouzení Tymošenkové, ohrozí to uzavření dohody o přidružení a její ratifikaci a zároveň to bude Ukrajinu oddalovat od naplnění její evropské perspektivy, prohlásili poslanci.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články