- +

Osoby s postižením musí mít reálně stejná práva v celé Unii


25.10.2011
V Evropském parlamentu dnes došlo s přispěním hlasů sociálně demokratické frakce ke schválení zprávy lidoveckého poslance Ádáma Kósy o mobilitě a začlenění osob s postižením. V Evropě žije zhruba 80 miliónů lidí s nějakým druhem postižení, ale jenom 30-40 procent z nich je zaměstnaných. Tato nízká míra zaměstnanosti je způsobena omezeným přístupem na trh práce, což souvisí i s otázkou sociálního vyloučení. Zpráva obsahuje nejen kroky ke zvýšení vzdělání, ale i pomoc rodičů dětí s postižením a zlepšení přístupu osob s postižením ke službám a výrobkům. Tématu se intenzivně věnuje sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová., která podniká zcela konkrétní kroky zvláště v oblasti zvyšování mobility osob s postižením a jejich lepšího přístupu k informacím. "Jako stínová zpravodajka k Bílé knize o dopravě usiluji o to, aby Komise co nejdříve představila materiál, který bude shrnovat práva cestujících ve všech druzích dopravy s tím, že osobám s postižením bude v tomto dokumentu věnovaná speciální kapitola," vysvětlila Olga Sehnalová, která již Evropskou komisi dvakrát písemně oslovila v otázce harmonizace práv osob s postižením napříč celou Evropskou unií a vydala brožuru o právech osob s postižením v dopravě. Její kolega, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Richard Falbr ve svém vystoupení odmítl postoj některých vlád i členů Evropského parlamentu a uvedl: "Na jakýkoliv pokus o evropské řešení konkrétního sociálního problému začnou někteří zdůrazňovat princip subsidiarity a tradice té které země." Současně upozornil na pokusy některých členských zemí včetně České republiky o zrušení všech výhod poskytovaných firmám, které vytvářejí pracovní místa pro osoby s postižením.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články