- +

Osoby s postižením musí mít reálně stejná práva v celé Unii


25.10.2011
V Evropském parlamentu dnes došlo s přispěním hlasů sociálně demokratické frakce ke schválení zprávy lidoveckého poslance Ádáma Kósy o mobilitě a začlenění osob s postižením. V Evropě žije zhruba 80 miliónů lidí s nějakým druhem postižení, ale jenom 30-40 procent z nich je zaměstnaných. Tato nízká míra zaměstnanosti je způsobena omezeným přístupem na trh práce, což souvisí i s otázkou sociálního vyloučení. Zpráva obsahuje nejen kroky ke zvýšení vzdělání, ale i pomoc rodičů dětí s postižením a zlepšení přístupu osob s postižením ke službám a výrobkům. Tématu se intenzivně věnuje sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová., která podniká zcela konkrétní kroky zvláště v oblasti zvyšování mobility osob s postižením a jejich lepšího přístupu k informacím. "Jako stínová zpravodajka k Bílé knize o dopravě usiluji o to, aby Komise co nejdříve představila materiál, který bude shrnovat práva cestujících ve všech druzích dopravy s tím, že osobám s postižením bude v tomto dokumentu věnovaná speciální kapitola," vysvětlila Olga Sehnalová, která již Evropskou komisi dvakrát písemně oslovila v otázce harmonizace práv osob s postižením napříč celou Evropskou unií a vydala brožuru o právech osob s postižením v dopravě. Její kolega, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Richard Falbr ve svém vystoupení odmítl postoj některých vlád i členů Evropského parlamentu a uvedl: "Na jakýkoliv pokus o evropské řešení konkrétního sociálního problému začnou někteří zdůrazňovat princip subsidiarity a tradice té které země." Současně upozornil na pokusy některých členských zemí včetně České republiky o zrušení všech výhod poskytovaných firmám, které vytvářejí pracovní místa pro osoby s postižením.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články