- +

Olga Sehnalová uspořádala konferenci ke Strategii EU pro Podunají


24.10.2011
V pátek 21. října proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky svého druhu první konference zaměřená na Strategii EU pro Podunají. Akci uspořádala sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Mezi přednášejícími vystoupil například velvyslanec Maďarské republiky Dr. László Szöke, velvyslanec Slovenské republiky Ing. Peter Brňo či vládní komisařka pro Strategii EU pro Podunají Ministerstva zahraničních věcí Maďarska Etelka Barsiné Pataky. Z českých odborníků promluvili náměstek ministra dopravy ČR Jiří Žák nebo Olga Svitáková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tzv. Dunajská strategie vznikla jako v pořadí druhá makroregionální strategie po Pobaltské strategii s cílem posílit spolupráci mezi zainteresovanými zeměmi regionu. Česká republika svým územím spadá do povodí Dunaje a hraje v rámci Strategie klíčovou partnerskou roli. Spolu s Maďarskem ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) koordinuje prioritní oblast „Podpora udržitelné energetiky“. Strategie EU pro Podunají stojí na pevném principu trojí neutrality rozpočtové, legislativní a institucionální. V praxi tak pro její úspěšné fungování nedochází k tvorbě nových právních aktů, nových výdajů ani nových institucí, ale využívá se stávajících nástrojů. Právě snaha o zvýšení efektivity finančních mechanismů byla důležitou součástí všech výstupů jednotlivých panelistů. Vzhledem k velkému dopadu spolupráce na rozvoj příhraničních kontaktů, mobility, oblasti energetiky, zvyšování konkurenceschopnosti, posilování udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany životního prostředí, vědomostních klastrů a dopravních sítí je nutné maximálně využít potenciálu evropských fondů a spojit je s finanční participací národních států i sféry businessu. Důraz je kladen i na aktivity spjaté přímo s tokem řeky Dunaje, tedy lodní dopravou a protipovodňovými opatřeními chránícími obyvatele a ekonomiku oblasti. Europoslankyně Olga Sehnalová, aktivní v meziparlamentní skupině pro Podunají, vidí hlavní úlohu Evropského parlamentu v motivaci Evropské komise k vyšší aktivitě v podpoře Strategie a vzájemné koordinaci společných kroků s poslaneckými kolegy.„V Evropském parlamentu panuje široká podpora tohoto významného evropského projektu. Pozitivní vývoj vnímám i ze strany vznikající finanční perspektivy od roku 2014, kdy dojde k posílení územní spolupráce o 2 mld. EUR. Strategie EU pro Podunají nemusí být tedy poslední, ale jednou z mnoha, které budou následovat,“ uzavírá odborníky velmi kladně hodnocenou konferenci Olga Sehnalová.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články