- +

Olga Sehnalová uspořádala konferenci ke Strategii EU pro Podunají


24.10.2011
V pátek 21. října proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky svého druhu první konference zaměřená na Strategii EU pro Podunají. Akci uspořádala sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Mezi přednášejícími vystoupil například velvyslanec Maďarské republiky Dr. László Szöke, velvyslanec Slovenské republiky Ing. Peter Brňo či vládní komisařka pro Strategii EU pro Podunají Ministerstva zahraničních věcí Maďarska Etelka Barsiné Pataky. Z českých odborníků promluvili náměstek ministra dopravy ČR Jiří Žák nebo Olga Svitáková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tzv. Dunajská strategie vznikla jako v pořadí druhá makroregionální strategie po Pobaltské strategii s cílem posílit spolupráci mezi zainteresovanými zeměmi regionu. Česká republika svým územím spadá do povodí Dunaje a hraje v rámci Strategie klíčovou partnerskou roli. Spolu s Maďarskem ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) koordinuje prioritní oblast „Podpora udržitelné energetiky“. Strategie EU pro Podunají stojí na pevném principu trojí neutrality rozpočtové, legislativní a institucionální. V praxi tak pro její úspěšné fungování nedochází k tvorbě nových právních aktů, nových výdajů ani nových institucí, ale využívá se stávajících nástrojů. Právě snaha o zvýšení efektivity finančních mechanismů byla důležitou součástí všech výstupů jednotlivých panelistů. Vzhledem k velkému dopadu spolupráce na rozvoj příhraničních kontaktů, mobility, oblasti energetiky, zvyšování konkurenceschopnosti, posilování udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany životního prostředí, vědomostních klastrů a dopravních sítí je nutné maximálně využít potenciálu evropských fondů a spojit je s finanční participací národních států i sféry businessu. Důraz je kladen i na aktivity spjaté přímo s tokem řeky Dunaje, tedy lodní dopravou a protipovodňovými opatřeními chránícími obyvatele a ekonomiku oblasti. Europoslankyně Olga Sehnalová, aktivní v meziparlamentní skupině pro Podunají, vidí hlavní úlohu Evropského parlamentu v motivaci Evropské komise k vyšší aktivitě v podpoře Strategie a vzájemné koordinaci společných kroků s poslaneckými kolegy.„V Evropském parlamentu panuje široká podpora tohoto významného evropského projektu. Pozitivní vývoj vnímám i ze strany vznikající finanční perspektivy od roku 2014, kdy dojde k posílení územní spolupráce o 2 mld. EUR. Strategie EU pro Podunají nemusí být tedy poslední, ale jednou z mnoha, které budou následovat,“ uzavírá odborníky velmi kladně hodnocenou konferenci Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články