- +

Evropský den čísla 112. 74 procent Evropanů neví, na jaké tísňové číslo zavolat na cestách v EU


11.2.2012
Brusel 10. února 2012 – Miliony Evropanů a návštěvníků, ať už na dovolené na lyžích, rodinné dovolené, služební cestě či při letní návštěvě sportovních událostí, např. olympiády v Londýně nebo fotbalového Eura 2012 v Polsku a na Ukrajině, budou potřebovat přístup k tísňovým službám ve své domovské zemi i za hranicemi. Jen 34 % osob, které cestují pravidelně, a 26 % všech Evropanů ví, že 112 je jednotné číslo tísňového volání, na které mohou zavolat ve své domovské zemi i mimo ni, ocitnou-li se v nesnázích. Mnoho hlavních železničních, leteckých a jiných dopravních společností se připojilo k místopředsedům Komise Neelie Kroesové a Siimu Kallasovi v rámci kampaně, která má zvýšit povědomí veřejnosti o lince 112. Aniž by to zatížilo daňové poplatníky, bude číslo tísňového volání zveřejněno na elektronických letenkách a jízdenkách, v palubních časopisech, na internetových stránkách společností a rovněž na něj budou upozorňovat pracovníci těchto společností. Seznam zúčastněných společnosti je k dispozici na adrese www.112.eu. Oba místopředsedové Komise se rozhodli zajistit, aby každý Evropan měl přístup k aplikaci s číslem 112 do chytrého telefonu ve vlastním jazyce. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho aplikací s číslem 112, nicméně v této oblasti je toho možné udělat mnohem více. Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Víte-li, že je třeba vytočit číslo 112, můžete zachránit lidský život. Ale číslo 112 může pomoci, jenom když ho lidé budou znát. Budeme proto na ně občany upozorňovat ve spolupráci s dopravními společnostmi během jejich cest do cílové stanice.“ Místopředseda Komise Siim Kallas k tomu řekl: „Těší mě závazek evropského odvětví dopravy upozornit každého cestujícího na tísňové číslo 112. Číslo 112 je základním nástrojem bezpečnosti v dopravě. Seznam zúčastněných společností bude otevřen po celý rok a soudě podle projeveného zájmu se zřejmě přidá ještě celá řada společností.“ Souvislosti Číslo 112 je evropské číslo tísňového volání, na které se lze kdekoliv v EU bezplatně dovolat z pevné linky i z mobilního telefonu. Toto číslo spojí volajícího s příslušnou tísňovou službou (místní policií, hasičským záchranným sborem nebo zdravotnickou záchrannou službou) a funguje 24 hodin denně. Číslo 112 je nyní plně funkční ve všech členských státech EU paralelně s národními čísly tísňového volání (jako např. 999 nebo 110). Dánsko, Finsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko se rozhodly, že se číslo 112 stane jejich jediným nebo hlavním číslem pro vnitrostátní tísňové volání. Číslo 112 se kromě toho používá i v zemích mimo EU, například v Chorvatsku, v Černé Hoře a Turecku. Také Ukrajina se zavázala zavést toto číslo ve městech, kde uspořádá fotbalové zápasy Eura 2012 (v Doněcku, Charkově, Kyjevě a Lvově), a to do začátku této sportovní události. Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru ukázal, že informovanost Evropanů o existenci čísla 112 v jejich zemi a v jiných členských státech EU se nezlepšuje. S cílem vyřešit tento problém se místopředsedové Komise Siim Kallas a Neelie Kroesová obrátili dne 27. ledna 2012 na hlavní dopravní společnosti a požádali je, aby své cestující informovaly o tísňovém čísle 112. Tato iniciativy vychází z podobné kampaně, kterou loni s úspěchem zahájila bývala členka Evropského parlamentu Diana Wallisová. Kampaň podporuje i Evropská nadace pro 112. Aplikace do mobilních telefonů jsou počítačové programy určené pro mobilní telefony, které pomáhají jejich uživatelům s různými úkoly. Do mobilů je mohou předem nainstalovat výrobci nebo se dají koupit a stáhnout v obchodech s aplikacemi. Zpráva o tom, jak jednotlivé clenské státy používají číslo 112, která byla dnes rovněž zveřejněna, poskytuje přehled, v jakých jazycích jsou centra tísňového volání schopna reagovat. Angličtina může být použita v 25 zemích (kromě Spojeného království, Irska a Malty): v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku, jakož i v Chorvatsku, na Islandu a v Norsku. Ve 14 zemích (kromě Belgie, Francie a Lucemburska) je možno vyřídit hovor ve francouzštině: v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Irsku, Itálii, Litvě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku a ve Španělsku. Němčinu lze použít při volání na číslo 112 ve 12 zemích (kromě Belgie, Lucemburska, Německa a Rakouska): v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, v Rumunsku, na Slovensku a ve Španělsku. Italové mohou volat na tísňovou linku 112 ve své mateřštině v České republice, Chorvatsku, Rumunsku, ve Slovinsku a Španělsku. Rusky hovořící občané mohou získat pomoc na čísle 112 v České republice, Estonsku, ve Finsku, v Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Ve Spojeném království se mohou střediska tísňového volání spoléhat na tlumočnické služby ve 170 jazycích a ve Francii si podobná služba poradí se 40 jazyky. Užitečné odkazy Internetové stránky čísla 112 (k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině): www.112.eu Zdroj: Evropská komise

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články