- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 1-13.2.2011


14.2.2011
Hlavní událostí byla pracovní návštěva Izraele, o které píšeme na jiném místě. Počátek týdne se však odehrál v Bruselu. Olga Sehnalová se zúčastnila konference pořádané v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, kde Českou republiku reprezentovali zástupci ostravského Centra bezpečné jízdy Libros. Na výboru IMCO se odehrálo velmi důležité a očekávané hlasování ohledně směrnice o právech spotřebitelů, jehož výslednou podobu poslanci frakce socialistů a demokratů nepodpořili, přesto byla přijata. Olga Sehnalová se také zúčastnila setkání na velvyslanectví Rumunska v Bruselu na téma budoucnosti Dunajské strategie. O témže tématu hovořila také se zástupci zastoupení ČR v Bruselu a Ministerstva pro místní rozvoj. Olga Sehnalová se zúčastnila také setkání frakce a plenárního zasedání v Bruselu, které bylo zahájeno vzpomínkou na genocidu Romů během druhé světové války, a samozřejmě se věnovalo situaci v arabských zemích, zejména v Tunisku a Egyptě. Po svém návratu z Izraele se Olga Sehnalová zúčastnila v Bruselu jednání výboru IMCO, kde prezentovala svůj návrh zprávy ohledně odborného vzdělávání v Evropě z pohledu vnitřního trhu. V pátek se pak v Praze zúčastnila schůze Odborné komise ČSSD pro evropské záležitosti a v sobotu jednání Ústředního výkonného výboru v Praze.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články