- +

Přeshraniční zdravotní péče v EU dostala zelenou


19.1.2011
Evropský parlament dnes schválil Směrnici o právech pacientů v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče. Ta má usnadnit uplatňování práv pacientů v souvislosti se zdravotní péčí v jiných členských státech Evropské unie. Z hlavních ustanovení směrnice vyplývá, že pacienti mají právo vyhledat zdravotní péči v zahraničí a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta v členském státě, kde jsou pojištění. Směrnice by také měla usnadňovat přístup k vysoce specializované péči a zajistit lepší informovanost pacientů o podmínkách poskytování přeshraniční péče. Složitá vyjednávání mezi členskými státy a Parlamentem komentovala europoslankyně a lékařka Olga Sehnalová: “Cílem kompromisního návrhu směrnice, po dvouletém vyjednávání, je hlavně zajištění právní jistoty pacientů. V tomto smyslu je to jistě pozitivní výsledek.Složitost jednání však poukázala nejen na rozdílnost zdravotních systémů v jednotlivých členských zemích, ale i na různé ekonomické podmínky, v nichž je zdravotní péče evropským občanům poskytována." V této souvislosti se také objevily obavy ohledně možného podnícení zdravotní turistiky za kvalitní, ale levnější péčí. Olga Sehnalová dodává: „Tuto zdravotní turistiku vnímám jako jisté riziko, i v souvislosti se současnou situací v českém zdavotnictví. Směrnice má ale za cíl především umožnit pacientům požívat určitá práva, která již v oblasti zdravotní péče uznal Soudní dvůr Evropské unie. Pokud by přeci jen hrozilo, že by nepředvídatelný nárůst přeshraniční zdravotní péče vedl k závažným problémům, stanoví návrh zvláštní ochrannou doložku." Pokud bude směrnice přijata i Radou EU, počítá se s roční implementační lhůtou.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články