- +

Přeshraniční zdravotní péče v EU dostala zelenou


19.1.2011
Evropský parlament dnes schválil Směrnici o právech pacientů v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče. Ta má usnadnit uplatňování práv pacientů v souvislosti se zdravotní péčí v jiných členských státech Evropské unie. Z hlavních ustanovení směrnice vyplývá, že pacienti mají právo vyhledat zdravotní péči v zahraničí a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta v členském státě, kde jsou pojištění. Směrnice by také měla usnadňovat přístup k vysoce specializované péči a zajistit lepší informovanost pacientů o podmínkách poskytování přeshraniční péče. Složitá vyjednávání mezi členskými státy a Parlamentem komentovala europoslankyně a lékařka Olga Sehnalová: “Cílem kompromisního návrhu směrnice, po dvouletém vyjednávání, je hlavně zajištění právní jistoty pacientů. V tomto smyslu je to jistě pozitivní výsledek.Složitost jednání však poukázala nejen na rozdílnost zdravotních systémů v jednotlivých členských zemích, ale i na různé ekonomické podmínky, v nichž je zdravotní péče evropským občanům poskytována." V této souvislosti se také objevily obavy ohledně možného podnícení zdravotní turistiky za kvalitní, ale levnější péčí. Olga Sehnalová dodává: „Tuto zdravotní turistiku vnímám jako jisté riziko, i v souvislosti se současnou situací v českém zdavotnictví. Směrnice má ale za cíl především umožnit pacientům požívat určitá práva, která již v oblasti zdravotní péče uznal Soudní dvůr Evropské unie. Pokud by přeci jen hrozilo, že by nepředvídatelný nárůst přeshraniční zdravotní péče vedl k závažným problémům, stanoví návrh zvláštní ochrannou doložku." Pokud bude směrnice přijata i Radou EU, počítá se s roční implementační lhůtou.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články