- +

I průmysl patří k evropskému dědictví


28.10.2010
Brusel - Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu tento týden podpořil návrh Komise na zavedení označení „Evropské dědictví“. Cílem tohoto označení je upozornit na místa, která symbolizují evropskou integraci, evropské hodnoty a též historii našeho kontinentu. Očekávaným přínosem by však mělo být zejména zvýšení zájmu o evropskou kulturní turistiku i v jinak méně atraktivních turistických oblastech. Návrh Komise podpořila i europoslankyně Olga Sehnalová, která prosadila, aby mezi pamětihodnosti byla zařazena i kategorie "průmyslového dědictví". „Průmyslové dědictví je totiž nedílnou součástí evropských dějin a života Evropanů,“ je přesvědčena Olga Sehnalová, „Tento druh památek se mi zdá být neprávem opomíjen. A právě Česká republika má v této oblasti mnoho co nabídnout, například uhelné doly na Ostravsku, Baťovy průmyslové komplexy ve Zlíně a mnoho dalších. Jako členka výboru pro dopravu a cestovní ruch také vím, že právě tento druh památek s sebou nese velký potenciál ve zvýšení zájmu turistů a bude v budoucnu jednou z podporovaných oblastí cestovního ruchu ze strany EU." Návrh Komise je založen na mezivládním projektu z roku 2006, do kterého se původně zapojilo 17 členských států. Na jeho základě vybraly členské státy 64 pamětihodností, které již nesou toto označení. V České republice se mezi ně řadí Zámek Kynžvart, Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké. Vzhledem k tomu, že se původní projekt potýkal s četnými nedostatky, požádaly členské státy v roce 2008 Evropskou komisi, aby zavedla opatření s cílem zabezpečit jeho dlouhodobou úspěšnost, a to především zvýšením transparentnosti a zlepšením koordinace států při výběru památek. Objekty by nově vybírala porota složená z nezávislých odborníků a účast na tomto projektu by byla zcela dobrovolná. Pokud se na iniciativě shodnou i členské státy v Radě EU, mohlo by se s označováním "Evropského dědictví" začít již v roce 2011 či 2012.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články