- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 37. týden, 13. - 19. 9. 2010


21.9.2010
Před plenárním zasedáním EP v Bruselu proběhlo v uplynulém týdnu několik přípravných jednání, zejména setkání různých pracovních skupin frakce Socialistů a demokratů v EP. Olga Sehnalová na jednání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, pracovní skupiny dopravního výboru, navrhla mimo jiné severní Moravu jako možný cíl pro zahraniční cestu výboru pro rok 2011 či 2012. Konečné rozhodnutí bude na koordinátorech jednotlivých politických frakcí. Konala se rovněž zasedání celé frakce, kterým předcházely přípravné horizontální pracovní skupiny dohadující postup frakce a hlasování na plénu. Olga Sehnalová se zúčastnila horizontální pracovní skupiny k otázkám zahraniční politiky, jednání předsednictva delegace EU - Izrael na téma přípravy návštěvy poslanců Knessetu v EP. Zajímavou akcí bylo veřejné slyšení zaměřené na prevenci kolorektálního kacinomu v zemích EU. Monitorováním některých dalších jednání a seminářů se zabývali stážisté. Po návratu do ČR Olga Sehnalová navštívila slavnostní zasedání u příležitosti 15. výročí založení fakulty managementu Univerzity T. Bati ve Zlíně, absolvovala zasedání bytové komise Rady města Kroměříže, v sobotu pak tradiční cyklojízdu v rámci Evropského týdne mobility v Kroměříži a večer stihla ještě slavnostní zahájení divadelní sezóny Městského divadla Zlín s premiérou hry Karla Čapka Věc Makropulos. V neděli už byla Olga Sehnalová opět na cestách, tentokrát ve Štrasburku, kde přivítala návštěvnickou skupinu studentského parlamentu ze Zlínského kraje.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články