- +

Poslanci chtějí řešit nekalé praktiky na poli internetové reklamy


13.9.2010
Zapřemýšlejte, kolikrát v životě jste již vyhráli „hlavní cenu“ podmíněnou „drobným nákupem“ v pochybných spotřebitelských soutěžích, koupili bezcennou tretku za „zaručeně nejnižší cenu na trhu“, případně přibrali dvě kila díky „zázračnému“ přípravku na hubnutí? Ani jednou? Pak patříte pravděpodobně mezi mizivé procento evropských zákazníků, kteří ještě nenaletěli klamavé reklamě. Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, mezi nimiž je i europoslankyně Olga Sehnalová, se rozhodli zatočit s tímto neduhem a podívat se nekalým praktikám v oblasti reklamy na zoubek. Návrh zprávy, předložený 13. září, se zaměřuje na problémy spojené s uplatňováním směrnice Komise o nekalých obchodních praktikách ve vztahu obchodník - spotřebitel a zejména na praktiky využívané v oblasti internetové reklamy a internetových technologií. Účelem zprávy je napomoci a umožnit spotřebiteli větší informovanost na poli reklamy a také to, aby začal „rozvíjet svůj kritický přístup ke sdělovacím prostředkům, pokud jde o kvalitu obsahu“. Zpravodaj vyzývá Komisi, do jejíž působnosti spadá regulace reklamních pravidel, k několika krokům. Předně, aby formou kampaně informovala více spotřebitele o jejich právech, zvláště pak právu na ochranu a využívání jejich osobních údajů a dále vytvořila program, který by zvýšil povědomí dětí a mladých o úskalích reklamy. Rád by také, aby Komise prosadila uvádění upozornění „reklama založená na chování spotřebitele“ do dotčené internetové reklamy.O předložené zprávě bude výbor hlasovat 27. října. Pro účely informovanosti, ale i pomoci uveřejnila Komise internetové stránky, které nejenže obsahují přehled nekalých praktik používaných obchodníky, ale nabízejí také rady, jak pomoci. Krok 1: Vyhledejte pomoc - aby jste si byli jisti, že jste se stali obětí nekalých reklamních praktik a byl porušen zákon, vyhledejte a kontaktujte spotřebitelské sdružení nebo některé z poradenských center ECC-Net. Krok 2: Podejte stížnost - Došlo-li k porušení vašich práv, podejte stížnost. Vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele jsou oprávněny rozhodovat o stížnostech nebo iniciovat příslušné soudní řízení. Nekalé reklamní praktiky • Tvrzení, klamně zaručující vyléčení nemoci nebo odstranění jiného zdravotního problému • Poprodejní servis v jiném jazyce • Inzerování produktů, jejichž prodej není dovolený • Klamavé výhry • Klamné využití „Omezených nabídek“: „Zvláštní nabídka, pouze dnes!“ Zpráva Tiskového oddělení Ředitelství pro sdělovací prostředky EU

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články