- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 20. týden 2010


25.5.2010
V tomto týdnu proběhlo přes dramatické domácí události další plenární zasedání ve Štrasburku. Program již stabilně začíná v pondělí odpoledne zasedáním frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a přípravou na plenární zasedání, stejně tak jako na závěr každého jednacího dne. Frakce přijala několik zásadních dokumentů, a to např. pozici ke Strategii 2020, k budoucnosti evropské politiky soudržnosti a ke společné zemědělské politice. Jde o materiály k diskuzi s dalšími politickými frakcemi. V rámci projednávaných bodů na plénu se i tentokrát vedla důležitá debata o výsledcích zasedání Rady a přijatých protikrizových stabilizačních opatřeních v eurozóně, velká diskuze se vedla například o nutnosti větší koordinace hospodářských politik jednotlivých členských států a nutné regulaci finančních trhů, včetně daně z finančních transakcí a regulaci tzv. hedgeových fondů. V průběhu rozprav k jednotlivým bodům probíhala opět tradičně řada paralelních jednání. Například jednání pracovní skupiny výboru pro kulturu a vzdělávání, pracovní skupiny dopravního výboru, delegace pro vztahy s Čínou či pracovní skupiny pro otázky Blízkého východu. Již k tradičním bodům programu týdne ve Štrasburku je společná pracovní snídaně českých europoslanců a setkání poslanců zvolených za ČSSD. Pokud jde o jednotlivé body programu plenárního zasedání, mimo zásadních debat s komisí a Radou souvisejících s ekonomickou krizí, udržitelností veřejných financí a budoucnosti Strategie 2020 například v kontextu politiky soudržnosti a dalších nástrojů, byla jednou z důležitých informací také zpráva o rovném zacházení žen a mužů OSVČ, což mimo jiné přináší 14-týdenní mateřskou dovolenou podnikajícím matkám či partnerkám živnostníků a zajištění jejich standardní sociální ochrany. Dále bylo na programu například schválení společných pravidel pro jakost a bezpečnost orgánů určených k transplantaci. V této souvislosti je třeba zmínit, že Česká republika patří k evropské špičce. Úkolem pro členské státy, zejména tam, kde není zaveden institut předpokládaného souhlasu by měla být výraznější osvěta a zjednodušení přístupu k registru dárců. Je zřejmé, že existují v různých členských zemích různá tradice a různé zdravotnické systémy, sjednocení požadavků na bezpečnost a kvalitu je proto žádoucí, ale rovněž tak důraz na řešení z pohledu subsidiarity, tedy národních států. Další ze zpráv se zabývala sankcemi za porušování sociálních předpisů v dopravě. Podle nových pravidel budou řidiči platit za přestupky více srozumitelné a jednotnější pokuty. V současné době se například pohybuje pokuta za překročení pracovní doby o více než dvě hodiny na úrovni 400€ v Řecku a více než desetinásobku této částky 4600€ ve Španělsku. Jedna z dalších zpráv se zabývala označováním země původu na textiliích. "Made in" štítky se stanou povinnou součástí oblečení prodávaného v Evropě. Doposud je označování země původu prodávaného oblečení v Evropě dobrovolné. Otázkou do budoucna je možnost označování i dalších výrobků, nejen textilií. Parlament dále schválil vytvoření Evropské podpůrné azylové agentury na Maltě. Poslanci rovněž navrhují podpořit členské země EU při přijímání uprchlíků ze třetích zemí. V oblasti lidských práv Evropská unie podle Lisabonské smlouvy přistoupila k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod při mezinárodním soudním dvoru (Římský statut). Parlament schválil vytvoření jednotného platebního systému pro společnou zemědělskou politiku, který by měl začít platit po roce 2013 a některé zásady pro její zjednodušení, například elektronická identifikace chovných zvířat a zavedena pomocná telefonní linka pro zemědělce, kteří žádají o dotace z fondů EU. Parlament odhlasoval také evropskou strategii pro mládež, která má pokrýt nadcházejících deset let. Nezaměstnanost mladých lidí tvoří dnes již dvojnásobek nezaměstnanosti pro celé zaměstnané populace, což je vnímáno i v souvislosti s hospodářskou krizí jako závažný problém. Jedna ze souvisejících zpráv se týkala také posílení dialogu mezi podnikatelskou sférou a univerzitami. Výčet projednávaných bodů není zdaleka úplný. Více informací naleznete na webové stránce evropského parlamentu. V neděli se pak Olga Sehnalová zúčastnila Dětského folklórního odpoledne v Holešově, pořádaného Střediskem volného času TYMY Holešov, kde se sešly dětské soubory z Hané, Valašska a Slovácka i ze Slovenska.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články