- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 8. týden 2010


1.3.2010
V tomto týdnu proběhlo v Bruselu vedle řádných jednání výborů a delegací také tzv. miniplenární zasedání EP. Olga Sehnalová se zúčastnila zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch TRAN, který měl na programu několik závažných bodů k hlasování. Nejkontroverznějším z nich byla zpráva o úpravě pracovní doby pracovníků v dopravě, kde se výbor nedohodl v otázce řidičů OSVČ a zpráva nakonec nebyla schválena. Další projednávané body se týkaly například Strategie pro region Baltského moře, kde Olga Sehnalová podala pozměňující návrh, kterým se ve zprávě zmiňuje význam propojení s ostatními evropskými regiony prostřednictvím Baltsko-Jaderského koridoru. Další důležité zprávy se týkaly například námořní politiky, udělení absolutoria u agentur v sektoru dopravy, schválena byla technická novela projektu TEN-T, dále byla projednána zpráva z vlastní iniciativy k budoucnosti dopravy. Výbor zařadil na program svého jednání a následně i na jednání plenárního zasedání EP rozpravu k nedávné tragické železniční nehodě v Belgii. Na plenárním zasedání se pak diskutovala Evropská strategie 2020 a situace v Řecku, kdy se v rámci rozpravy poprvé představil na plénu předseda Rady Herman van Rompuy. Dalšími body byla příprava na jednání Rady OSN pro lidská práva. V bodu projednávajícím tzv. Goldstoneovu zprávu vystoupila v rozpravě i Olga Sehnalová. Celé znění vystoupení naleznete na těchto stránkách v sekci fotogalerie, odkaz videa. Dalšími body byla mimo jiné debata o reformě společné politiky v oblasti rybolovu, další postup ve věci koordinace investic do energetiky, v oblasti lidských práv pak situace na Ukrajině, a vztah EU k problematice práv žen 15 let po konferenci v Pekingu. Schválena byla také úprava rozpočtu EP, která v rámci přeskupení některých položek mimo jiné umožňuje navýšení prostředků které mohou poslanci ke své práci využít, ať již na rozšíření svých odborných týmů nebo související odborné služby. Šlo o konsenzuální krok, který reaguje zejména na situaci po Lisabonské smlouvě a výrazné posílení kompetencí EP. Olga Sehnalová se v průběhu jednání rovněž zúčastnila jednání frakce Socialistů a demokratů v EP, delegace EU-Čína, jako místopředsedkyně delegce EU-Izrael přijala pozvání na setkání s izraelským ministrem zahraničí Avigdorem Libermanem, setkala se se zástupci České advokátní komory. Během týdne se uskutečnila také schůzka české delegace, jejímž hostem byla předsedkyně Zahraniční komise ČSSD p. Bocianová V pátek a v sobotu po svém návratu z Bruselu pokračovala Olga Sehnalová v pohovorech s uchazeči o stáž v Evropském parlamentu, zúčastnila se schůze MO ČSSD v Kroměříži a setkala se s předsedkyní Ústřední odborné komise ČSSD pro cestovní ruch př. Dianovou s návrhy na další spolupráci..

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články