- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 8. týden 2010


1.3.2010
V tomto týdnu proběhlo v Bruselu vedle řádných jednání výborů a delegací také tzv. miniplenární zasedání EP. Olga Sehnalová se zúčastnila zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch TRAN, který měl na programu několik závažných bodů k hlasování. Nejkontroverznějším z nich byla zpráva o úpravě pracovní doby pracovníků v dopravě, kde se výbor nedohodl v otázce řidičů OSVČ a zpráva nakonec nebyla schválena. Další projednávané body se týkaly například Strategie pro region Baltského moře, kde Olga Sehnalová podala pozměňující návrh, kterým se ve zprávě zmiňuje význam propojení s ostatními evropskými regiony prostřednictvím Baltsko-Jaderského koridoru. Další důležité zprávy se týkaly například námořní politiky, udělení absolutoria u agentur v sektoru dopravy, schválena byla technická novela projektu TEN-T, dále byla projednána zpráva z vlastní iniciativy k budoucnosti dopravy. Výbor zařadil na program svého jednání a následně i na jednání plenárního zasedání EP rozpravu k nedávné tragické železniční nehodě v Belgii. Na plenárním zasedání se pak diskutovala Evropská strategie 2020 a situace v Řecku, kdy se v rámci rozpravy poprvé představil na plénu předseda Rady Herman van Rompuy. Dalšími body byla příprava na jednání Rady OSN pro lidská práva. V bodu projednávajícím tzv. Goldstoneovu zprávu vystoupila v rozpravě i Olga Sehnalová. Celé znění vystoupení naleznete na těchto stránkách v sekci fotogalerie, odkaz videa. Dalšími body byla mimo jiné debata o reformě společné politiky v oblasti rybolovu, další postup ve věci koordinace investic do energetiky, v oblasti lidských práv pak situace na Ukrajině, a vztah EU k problematice práv žen 15 let po konferenci v Pekingu. Schválena byla také úprava rozpočtu EP, která v rámci přeskupení některých položek mimo jiné umožňuje navýšení prostředků které mohou poslanci ke své práci využít, ať již na rozšíření svých odborných týmů nebo související odborné služby. Šlo o konsenzuální krok, který reaguje zejména na situaci po Lisabonské smlouvě a výrazné posílení kompetencí EP. Olga Sehnalová se v průběhu jednání rovněž zúčastnila jednání frakce Socialistů a demokratů v EP, delegace EU-Čína, jako místopředsedkyně delegce EU-Izrael přijala pozvání na setkání s izraelským ministrem zahraničí Avigdorem Libermanem, setkala se se zástupci České advokátní komory. Během týdne se uskutečnila také schůzka české delegace, jejímž hostem byla předsedkyně Zahraniční komise ČSSD p. Bocianová V pátek a v sobotu po svém návratu z Bruselu pokračovala Olga Sehnalová v pohovorech s uchazeči o stáž v Evropském parlamentu, zúčastnila se schůze MO ČSSD v Kroměříži a setkala se s předsedkyní Ústřední odborné komise ČSSD pro cestovní ruch př. Dianovou s návrhy na další spolupráci..

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články