- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu – 6. týden 2010


21.2.2010
Od 8 do 11. února se uskutečnilo jedno z nejdůležitějších plenárních zasedání Evropského parlamentu v tomto legislativním období. Stěžejním, i když zdaleka ne jediným, bodem programu bylo hlasování o nové Evropské komisi. Po slyšení všech designovaných kandidátů, které probíhalo v minulých týdnech, již poslanci hlasovali o komisi jako celku. Hlasování předcházelo projednání a schválení dalšího důležitého dokumentu, a to meziinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem o pravidlech spolupráce a zapojení do rozhodovacího procesu po ratifikaci Lisabonské smlouvy. Evropský parlament získává na základě této dohody v souladu s Lisabonskou smlouvou nové pravomoci včetně jisté formy legislativní iniciativy. Olga Sehnalová se účastnila všech zasedání frakce Socialistů a Demokratů, kde se jednalo o postupu a hlasování k jednotlivým projednávaným bodům. V úterý proběhlo další pravidelné setkání všech českých europoslanců, které tentokrát pořádala delegace ČSSD. Pozvání na toto jednání přijali také velvyslankyně ČR při EU Milena Vincenová a za několik minut poté již nově zvolený český komisař pro rozšíření EU Štefan Fülle. Nová Evropská komise obdržela poměrně silný mandát, když PRO hlasovalo 488 evropských poslanců z celkových 736. Čeští europoslanci byli při schvalování rozděleni. Novou komisi podpořili poslanci a poslankyně ČSSD a KDU-ČSL a několik poslanců za KSČM. Pro zajímavost v nové 27 členné komisi je 14 dosavadních komisařů, včetně jejího předsedy Josého Manuella Barrosa. Z pohledu zastoupení žen je potěšitelné, že se počet komisařek zvýšil o jednu na celkových devět, přičemž Catherine Ashtonová zaujímá důležitý post místopředsedkyně komise pro bezpečnost a vnější vztahy. Rovnost pohlaví v EU, zpráva za rok 2009, byla ostatně tématem jednání EP již v pondělí. Ač v pozdních nočních hodinách, diskuze ukázala velký zájem o toto téma a opravdovou snahu řešit problémy jako je rovnost v odměňování, dopady ekonomické krize na ženy, spojení rodinného a pracovního života, násilí na ženách, zastoupení žen v rozhodovacích procesech atd. Olga Sehnalová v této debatě samozřejmě nechyběla a vystoupila s projevem o možnostech lepšího prosazení žen v politice i bez kvót, pokud budou nastoleny skutečně rovné šance pro všechny kandidáty, nejen ženy. Mottem jejího příspěvku bylo: „Chtít rovné šance neznamená chtít privilegia." Na toto téma pak navázala i při oficiálním obědu s předsedkyní evropských sociálních demokratek (PES W) Zitou Gurmai. Dalším velmi důležitým a ostře sledovaným bodem programu bylo schvalování dohody o protiteroristické spolupráci mezi EU a USA – SWIFT, která předpokládala na prozatímní dobu 9 měsíců sdílení s americkou stranou bankovních údajů o všech evropských transakcích z důvodu předcházení a zjištění nekalých finančních transakcí zaměřených na podporu terorismu. Tato dohoda byla podrobena velké kritice ze strany evropských poslanců napříč politickým spektrem, jelikož švédským předsednictvem, které ji podepsalo koncem roku 2009, nebyl EP konzultován. I tento fakt valnou mírou přispěl k odmítnutí této smlouvy velkou většinou. Ukázalo se, že se EP v době platnosti Lisabonské smlouvy stává skutečným partnerem Rady a s jeho názory se musí počítat. Kromě těchto důležitých bodů byl program Olgy Sehnalové jakožto místopředsedkyně delegace pro vztahy EU-Izrael zaměřen i na otázky Blízkého Východu. Ve středu spolupředsedala jednání této delegace a podílela se na přípravě programu oficiální návštěvy členů delegace v Izraeli, která se uskuteční příští týden. Do celého spektra blízko-východní politiky zapadá jednání pracovní skupiny Parlamentního shromáždění pro Středozemí, na jejíž práci se Olga Sehnalová také podílí. Štrasburské počasí ukázalo, že schopnost místního letiště vyrovnat se s čerstvou nadílkou sněhu může být někdy stejně nepředvídatelné, jako bývají jednání EP. Čtvrteční let do Prahy byl totiž zrušen a tak řada nejen českých poslanců musela strávit další noc ve Štrasburku. Vše dopadlo dobře a všichni v pátek dříve nebo později šťastně dorazili domů. Týden ale končí až nedělí a to už Olga Sehnalová opět seděla v letadle, tentokrát z Vídně do Tel-Avivu s delegací pro vztahy EU-Izrael.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články